Extra veiligheid zonder extra kosten!

Wanneer men een continue infuus heeft aangesloten met insuline is het zeer belangrijk om te weten welke spuit gevuld is met insuline.
De Medicina insuline safety spuit is duidelijk gemarkeerd met:

FOR INSULIN ONLY

De spuit is rood gekleurd om een duidelijk onderscheid te maken met de  standaard IV spuit. De Medicina spuit is qua grootte en inhoud identiek aan een BD spuit en kan dus ook gebruikt worden in een spuitenpomp met de instellingen voor een BD spuit.